Header file

Trang chủ | Đoàn Thanh niên | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Thông tin chung
 

Cơ cấu tổ chức Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh

 

Cơ cấu tổ chức Hội sinh viên

Văn bản hướng dẫn
Hoạt động nổi bật
Sổ tay đoàn viên
 Visitors: 19,342,741

  Thông tin chung / Cơ cấu tổ chức Đoàn TNCS HCM

HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯ KÝ VÀ CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NHIỆM KỲ 2013-2015 - 7/12/2014

Sáng ngày 06/12/2014 Hội nghị kiện toàn Ban chấp hành, Ban thư kí và các chức danh chủ chốt Hội sinh viên trường Đại học Thương Mại nhiệm kỳ 2013-2015 đã diễn ra tại Phòng hội thảo nhà U2 – Trường Đại học Thương Mại. Đến tham dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Đình Khuê – Phó chủ tịch HSV TP Hà Nội, Đ/c Nguyễn Thành Hưng-Bí thư Đoàn trường, Đ/c Lê Đức Tố- Phó bí thư Đoàn trường, Đ/c Lê Ngọc Cường- Ủy viên thường vụ Đoàn trường và các đồng chí khác là đại diện của Hội Sinh Viên- trường Đại học Thương mại. Hội nghị với nội dung chủ yếu là kiện toàn ban chấp hành Hội Sinh Viên trường, thay thế các đồng chí đã ra trường và bổ sung các đồng chí mới để tiếp tục hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ. Qua thống nhất và biểu quyết, Hội nghị đã lựa chọn ra được các thành viên tiêu biểu tiếp tục tham gia các vị trí chủ chốt của Hội Sinh Viên - Trường Đại học Thương Mại nhiệm kỳ 2013-2015, kết quả như sau: Ban thư kí của Hội Sinh Viên Trường Đại học Thương mại: 1. Đ/c Nguyễn Tiến Anh - K47H1 2. Đ/c Trần Thị Anh Thư - K48C2 3. Đ/c Cao Thanh Ngọc - K48E1 4. Phạm Văn Thắng - K47E5 5. Vũ Mỹ Linh - K47N5 6. Đường Minh Hằng - K50K2 7. Kim Xuân Cường - K47F4 Ban chủ nhiệm của Hội Sinh Viên Trường Đại học Thương mại: 1. Chủ tịch Hội Sinh Viên : Đ/c Nguyễn Tiến Anh - K47H1 2. Phó chủ tịch Hội Sinh Viên : Đ/c Trần Thị Anh Thư - K48C2 3. Trưởng ban kiểm tra Hội Sinh Viên : Đ/c Cao Thanh Ngọc - K48E1 Các Đ/c có tên trên đây đều là các đồng chí tiêu biểu, được lựa chọn dựa trên sự tín nhiệm cao. Hy vọng các Đ/c sẽ luôn hăng hái, nhiệt tình và nỗ lực hết mình để đưa Hội Sinh Viên – trường Đại học Thương Mại ngày càng phát triển hơn nữa.