Header file

Trang chủ | Đoàn Thanh niên | Thư điện tử | Quản trị | Liên hệ

Thông tin chung
Văn bản hướng dẫn
 

Văn bản Đoàn cấp trên

 

Văn bản Đoàn trường

 

Biểu mẫu, tài liệu

Hoạt động nổi bật
Sổ tay đoàn viên
 Visitors: 19,342,756

  Văn bản hướng dẫn / Văn bản Đoàn trường

Quy chế thi đua khen thưởng và biên bản phân loại Đoàn viên của Liên chi đoàn và các chi đoàn trực thuộc - 23/4/2013

   Xem chi tiết

Biên bản đại hội chi đoàn - 23/4/2013

   Xem chi tiết

Đơn xin trưởng thành Đoàn - 23/4/2013

   Xem chi tiết

Hồ sơ phát triển Đảng - 23/4/2013

   Xem chi tiết

Quy trình, thủ tục kết nạp Đảng của sinh viên - 23/4/2013

   Xem chi tiết